Për të marrë informacion, na kontaktoni në një nga mënyrat e mëposhtme ose na shkruani një mesazh duke përdorur formën e kontaktit.

Adresa:

Rr.Dritan Hoxha, “Pallati Komfort”, Nd.8, H.1, kati i dytë teknik Tiranë, Shqipëri.

Email

hr@ontopsecurities.com

Telefon

+355692040133

Shkruani mesazhin