Vizioni ynë është të mbetemi gjithmonë kompania lider në fushën e shërbimeve financiare në Shqipëri.

Ne synojmë të ruajmë reputacionin si standardi i artë i ofrimit të shërbimeve financiare, për veprimtari në tregjet ndërkombëtare.

Ne duam të jemi zgjedhja e parë dhe më e mirë për klientët, partnerët dhe punonjësit tanë.